No Cover Image

Journal article 1452 views 84 downloads

Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996

Rhys Jones Orcid Logo

Cyfrwng, Volume: 7, Pages: 21 - 36

Swansea University Author: Rhys Jones Orcid Logo

Abstract

Mae'r erthygl yn olrhain datblygiadau cynhara'r iaith Gymraeg ar-lein, gyda ffocws arbennig ar y blynyddoedd cyn i'r We Fyd Eang chwarae rhan flaenllaw ar y Rhyngrwyd. Rhoddir crynodeb byr o natur dameidiog rhwydweithio cyfrifiadurol cynnar. Dangosir wedyn fod grwpiau gweithgar, er mo...

Full description

Published in: Cyfrwng
ISSN: 1742-9234
Published: Cardiff University of Wales Press 2010
Online Access: Check full text

URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa11365
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2013-07-23T12:05:26Z
last_indexed 2019-07-19T03:54:49Z
id cronfa11365
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2019-07-17T16:53:18.7026771</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>11365</id><entry>2012-06-14</entry><title>Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996</title><swanseaauthors><author><sid>896a6aacfd217fb099481697a43bfe80</sid><ORCID>0000-0003-3928-4701</ORCID><firstname>Rhys</firstname><surname>Jones</surname><name>Rhys Jones</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2012-06-14</date><deptcode>AMED</deptcode><abstract>Mae'r erthygl yn olrhain datblygiadau cynhara'r iaith Gymraeg ar-lein, gyda ffocws arbennig ar y blynyddoedd cyn i'r We Fyd Eang chwarae rhan flaenllaw ar y Rhyngrwyd. Rhoddir crynodeb byr o natur dameidiog rhwydweithio cyfrifiadurol cynnar. Dangosir wedyn fod grwpiau gweithgar, er mor fach eu maint, a oedd yn dangos diddordeb yn y Gymraeg wedi bodoli mewn amryw fforymau trafod electronig o 1989 ymlaen. Ymhellach, dadansoddir natur y mannau trafod a ddefnyddiwyd gan siaradwyr Cymraeg yn y 1990au cynnar, o ran eu ehangder daearyddol a'r pynciau trafod poblogaidd. Rhoddir dystiolaeth meintiol o boblogrwydd cymharol y mannau trafod hynny, yngh&#x177;d a dadansoddiad byr o'r ffordd yr ymatebodd y wasg Gymraeg i'r Rhyngrwyd yn y dyddiau cynnar hyn.</abstract><type>Journal Article</type><journal>Cyfrwng</journal><volume>7</volume><paginationStart>21</paginationStart><paginationEnd>36</paginationEnd><publisher>University of Wales Press</publisher><placeOfPublication>Cardiff</placeOfPublication><issnPrint>1742-9234</issnPrint><issnElectronic/><keywords>Cymraeg, ar-lein, Rhyngrwyd, WELSH-L, soc.culture.welsh, y We</keywords><publishedDay>30</publishedDay><publishedMonth>6</publishedMonth><publishedYear>2010</publishedYear><publishedDate>2010-06-30</publishedDate><doi/><url/><notes></notes><college>COLLEGE NANME</college><department>Media</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><DepartmentCode>AMED</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><apcterm/><lastEdited>2019-07-17T16:53:18.7026771</lastEdited><Created>2012-06-14T15:38:35.4447821</Created><path><level id="1">Faculty of Humanities and Social Sciences</level><level id="2">School of Culture and Communication - Media, Communications, Journalism and PR</level></path><authors><author><firstname>Rhys</firstname><surname>Jones</surname><orcid>0000-0003-3928-4701</orcid><order>1</order></author></authors><documents><document><filename>0011365-17072019165254.pdf</filename><originalFilename>Cilfachau_electronig_Cronfa.pdf</originalFilename><uploaded>2019-07-17T16:52:54.1500000</uploaded><type>Output</type><contentLength>327129</contentLength><contentType>application/pdf</contentType><version>Accepted Manuscript</version><cronfaStatus>true</cronfaStatus><embargoDate>2019-07-17T00:00:00.0000000</embargoDate><copyrightCorrect>true</copyrightCorrect><language>eng</language></document></documents><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2019-07-17T16:53:18.7026771 v2 11365 2012-06-14 Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996 896a6aacfd217fb099481697a43bfe80 0000-0003-3928-4701 Rhys Jones Rhys Jones true false 2012-06-14 AMED Mae'r erthygl yn olrhain datblygiadau cynhara'r iaith Gymraeg ar-lein, gyda ffocws arbennig ar y blynyddoedd cyn i'r We Fyd Eang chwarae rhan flaenllaw ar y Rhyngrwyd. Rhoddir crynodeb byr o natur dameidiog rhwydweithio cyfrifiadurol cynnar. Dangosir wedyn fod grwpiau gweithgar, er mor fach eu maint, a oedd yn dangos diddordeb yn y Gymraeg wedi bodoli mewn amryw fforymau trafod electronig o 1989 ymlaen. Ymhellach, dadansoddir natur y mannau trafod a ddefnyddiwyd gan siaradwyr Cymraeg yn y 1990au cynnar, o ran eu ehangder daearyddol a'r pynciau trafod poblogaidd. Rhoddir dystiolaeth meintiol o boblogrwydd cymharol y mannau trafod hynny, ynghŷd a dadansoddiad byr o'r ffordd yr ymatebodd y wasg Gymraeg i'r Rhyngrwyd yn y dyddiau cynnar hyn. Journal Article Cyfrwng 7 21 36 University of Wales Press Cardiff 1742-9234 Cymraeg, ar-lein, Rhyngrwyd, WELSH-L, soc.culture.welsh, y We 30 6 2010 2010-06-30 COLLEGE NANME Media COLLEGE CODE AMED Swansea University 2019-07-17T16:53:18.7026771 2012-06-14T15:38:35.4447821 Faculty of Humanities and Social Sciences School of Culture and Communication - Media, Communications, Journalism and PR Rhys Jones 0000-0003-3928-4701 1 0011365-17072019165254.pdf Cilfachau_electronig_Cronfa.pdf 2019-07-17T16:52:54.1500000 Output 327129 application/pdf Accepted Manuscript true 2019-07-17T00:00:00.0000000 true eng
title Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
spellingShingle Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
Rhys Jones
title_short Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
title_full Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
title_fullStr Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
title_full_unstemmed Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
title_sort Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996
author_id_str_mv 896a6aacfd217fb099481697a43bfe80
author_id_fullname_str_mv 896a6aacfd217fb099481697a43bfe80_***_Rhys Jones
author Rhys Jones
author2 Rhys Jones
format Journal article
container_title Cyfrwng
container_volume 7
container_start_page 21
publishDate 2010
institution Swansea University
issn 1742-9234
publisher University of Wales Press
college_str Faculty of Humanities and Social Sciences
hierarchytype
hierarchy_top_id facultyofhumanitiesandsocialsciences
hierarchy_top_title Faculty of Humanities and Social Sciences
hierarchy_parent_id facultyofhumanitiesandsocialsciences
hierarchy_parent_title Faculty of Humanities and Social Sciences
department_str School of Culture and Communication - Media, Communications, Journalism and PR{{{_:::_}}}Faculty of Humanities and Social Sciences{{{_:::_}}}School of Culture and Communication - Media, Communications, Journalism and PR
document_store_str 1
active_str 0
description Mae'r erthygl yn olrhain datblygiadau cynhara'r iaith Gymraeg ar-lein, gyda ffocws arbennig ar y blynyddoedd cyn i'r We Fyd Eang chwarae rhan flaenllaw ar y Rhyngrwyd. Rhoddir crynodeb byr o natur dameidiog rhwydweithio cyfrifiadurol cynnar. Dangosir wedyn fod grwpiau gweithgar, er mor fach eu maint, a oedd yn dangos diddordeb yn y Gymraeg wedi bodoli mewn amryw fforymau trafod electronig o 1989 ymlaen. Ymhellach, dadansoddir natur y mannau trafod a ddefnyddiwyd gan siaradwyr Cymraeg yn y 1990au cynnar, o ran eu ehangder daearyddol a'r pynciau trafod poblogaidd. Rhoddir dystiolaeth meintiol o boblogrwydd cymharol y mannau trafod hynny, ynghŷd a dadansoddiad byr o'r ffordd yr ymatebodd y wasg Gymraeg i'r Rhyngrwyd yn y dyddiau cynnar hyn.
published_date 2010-06-30T03:13:05Z
_version_ 1763750115452911616
score 11.010322