No Cover Image

Edited book 139 views

Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru / Gethin Matthews

Swansea University Author: Gethin Matthews

Abstract

Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr i hanes modern Cymru, nid oes llawer o weithiau academaidd wedi olrhain dylanwad maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru. Yn sicr mae bylchau mawr a diffyg dealltwriaeth yn y cynnyrch Cymraeg ei iaith.Bydd cyfrol Crei...

Full description

ISBN: 978-1-78316-892-7 9781783168941
Published: Caerdydd Gwasg Prifysgol Cymru/ University of Wales Press 2016
Online Access: http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781783168927/
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa28345
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2020-12-07T10:02:00Z
last_indexed 2021-07-10T02:44:51Z
id cronfa28345
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2021-07-09T13:09:57.2997103</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>28345</id><entry>2016-05-27</entry><title>Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru</title><swanseaauthors><author><sid>332493573a40446323f0da61a12f4845</sid><ORCID>0000-0002-1373-8771</ORCID><firstname>Gethin</firstname><surname>Matthews</surname><name>Gethin Matthews</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2016-05-27</date><deptcode>AHIS</deptcode><abstract>Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr i hanes modern Cymru, nid oes llawer o weithiau academaidd wedi olrhain dylanwad maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru. Yn sicr mae bylchau mawr a diffyg dealltwriaeth yn y cynnyrch Cymraeg ei iaith.Bydd cyfrol Creithiau, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2015, yn dechrau ar y gwaith o unioni&#x2019;r fantol. Bydd cyfraniadau gan nifer o ysgolheigion disglair yn ein cynorthwyo i ddeall yn well sut newidiodd y byd Cymreig am byth yn sg&#xEE;l digwyddiadau 1914-18. Byddwn yn olrhain datblygiadau yng nghymdeithas a diwylliant Cymru yn ystod y blynyddoedd o ymladd, ac wedi i&#x2019;r gynnau dewi, pan edrychai unigolion yn &#xF4;l a cheisio gwneud synnwyr o&#x2019;u profiadau.</abstract><type>Edited book</type><journal/><volume/><journalNumber/><paginationStart/><paginationEnd/><publisher>Gwasg Prifysgol Cymru/ University of Wales Press</publisher><placeOfPublication>Caerdydd</placeOfPublication><isbnPrint>978-1-78316-892-7</isbnPrint><isbnElectronic>9781783168941</isbnElectronic><issnPrint/><issnElectronic/><keywords>Rhyfel Mawr, Cymru, Cymdeithas, Diwylliant, Lloyd George, milwyr, hanes menywod, hanes llafar, hanes ar y teledu</keywords><publishedDay>1</publishedDay><publishedMonth>7</publishedMonth><publishedYear>2016</publishedYear><publishedDate>2016-07-01</publishedDate><doi/><url>http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781783168927/</url><notes>Edited by Gethin Matthews</notes><college>COLLEGE NANME</college><department>History</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><DepartmentCode>AHIS</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><apcterm/><lastEdited>2021-07-09T13:09:57.2997103</lastEdited><Created>2016-05-27T14:38:10.4715329</Created><path><level id="1">College of Arts and Humanities</level><level id="2">History</level></path><authors><author><firstname>Gethin</firstname><surname>Matthews</surname><orcid>0000-0002-1373-8771</orcid><order>1</order></author></authors><documents/><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2021-07-09T13:09:57.2997103 v2 28345 2016-05-27 Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru 332493573a40446323f0da61a12f4845 0000-0002-1373-8771 Gethin Matthews Gethin Matthews true false 2016-05-27 AHIS Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr i hanes modern Cymru, nid oes llawer o weithiau academaidd wedi olrhain dylanwad maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru. Yn sicr mae bylchau mawr a diffyg dealltwriaeth yn y cynnyrch Cymraeg ei iaith.Bydd cyfrol Creithiau, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2015, yn dechrau ar y gwaith o unioni’r fantol. Bydd cyfraniadau gan nifer o ysgolheigion disglair yn ein cynorthwyo i ddeall yn well sut newidiodd y byd Cymreig am byth yn sgîl digwyddiadau 1914-18. Byddwn yn olrhain datblygiadau yng nghymdeithas a diwylliant Cymru yn ystod y blynyddoedd o ymladd, ac wedi i’r gynnau dewi, pan edrychai unigolion yn ôl a cheisio gwneud synnwyr o’u profiadau. Edited book Gwasg Prifysgol Cymru/ University of Wales Press Caerdydd 978-1-78316-892-7 9781783168941 Rhyfel Mawr, Cymru, Cymdeithas, Diwylliant, Lloyd George, milwyr, hanes menywod, hanes llafar, hanes ar y teledu 1 7 2016 2016-07-01 http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781783168927/ Edited by Gethin Matthews COLLEGE NANME History COLLEGE CODE AHIS Swansea University 2021-07-09T13:09:57.2997103 2016-05-27T14:38:10.4715329 College of Arts and Humanities History Gethin Matthews 0000-0002-1373-8771 1
title Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
spellingShingle Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
Gethin, Matthews
title_short Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
title_full Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
title_fullStr Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
title_full_unstemmed Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
title_sort Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru
author_id_str_mv 332493573a40446323f0da61a12f4845
author_id_fullname_str_mv 332493573a40446323f0da61a12f4845_***_Gethin, Matthews
author Gethin, Matthews
author2 Gethin Matthews
format Edited book
publishDate 2016
institution Swansea University
isbn 978-1-78316-892-7
9781783168941
publisher Gwasg Prifysgol Cymru/ University of Wales Press
college_str College of Arts and Humanities
hierarchytype
hierarchy_top_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_top_title College of Arts and Humanities
hierarchy_parent_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_parent_title College of Arts and Humanities
department_str History{{{_:::_}}}College of Arts and Humanities{{{_:::_}}}History
url http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781783168927/
document_store_str 0
active_str 0
description Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr i hanes modern Cymru, nid oes llawer o weithiau academaidd wedi olrhain dylanwad maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru. Yn sicr mae bylchau mawr a diffyg dealltwriaeth yn y cynnyrch Cymraeg ei iaith.Bydd cyfrol Creithiau, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2015, yn dechrau ar y gwaith o unioni’r fantol. Bydd cyfraniadau gan nifer o ysgolheigion disglair yn ein cynorthwyo i ddeall yn well sut newidiodd y byd Cymreig am byth yn sgîl digwyddiadau 1914-18. Byddwn yn olrhain datblygiadau yng nghymdeithas a diwylliant Cymru yn ystod y blynyddoedd o ymladd, ac wedi i’r gynnau dewi, pan edrychai unigolion yn ôl a cheisio gwneud synnwyr o’u profiadau.
published_date 2016-07-01T03:47:15Z
_version_ 1722172032158793728
score 10.852563