No Cover Image

E-Thesis 40 views 83 downloads

S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985. /

Swansea University Author: Price, Elain

Abstract

Mae'r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae'r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni t...

Full description

Published: 2010
Institution: Swansea University
Degree level: Doctoral
Degree name: Ph.D
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42697
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2018-08-02T18:55:19Z
last_indexed 2018-08-03T10:10:51Z
id cronfa42697
recordtype RisThesis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2018-08-02T16:25:14Z</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>42697</id><entry>2018-08-02</entry><title>S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.</title><alternativeTitle></alternativeTitle><author>Elain Price</author><firstname>Elain</firstname><surname>Price</surname><active>true</active><ORCID/><ethesisStudent>true</ethesisStudent><sid>2278556aab75c94c8a1af11aee202200</sid><email>202986be2375a6672d894e9f5a26917d</email><emailaddr>86myyf5ayzDdfdxvZkr7M9yvqZQRJmUl2lxhnzSZE7o=</emailaddr><date>2018-08-02</date><deptcode>AMED</deptcode><abstract>Mae'r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae'r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg ac yn trafod sut aeth trigolion Cymru ati i'w hennill trwy ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol. Prif ffocws y traethawd yw dadansoddi'r hyn a gafwyd yn dilyn yr ymgyrch hirhoedlog i sefydlu S4C, gan holi a sefydlwyd sianel a feddai ar y rhinweddau a ddeisyfwyd gan yr ymgyrchwyr. Mae'r astudiaeth yn ystyried y sialensiau a wynebwyd gan yr Awdurdod newydd, a chan swyddogion a staff y sianel wrth iddynt gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, y polisi'au a ffurfiwyd ganddynt a'r cydberthynasau a saemiwyd gyda'r BBC, HTV, Channel 4 a'r cynhyrchwyr annibynnol. Mae'r traethawd hefyd yn pwyso a mesur ymateb y gynulleidfa i'r gwasanaeth a'r rhaglenni ac yn ystyried sut yr aeth y Swyddfa Gartref ati i adolygu'r sianel ar ddiwedd ei chyfnod prawf ym 1985. Trwy gyfrwng ddadansoddiad manwl o gofnodion y sefydliadau darlledu ym Mhrydain, erthyglau o'r wasg a chyfweliadau gyda nifer o'r unigolion fu'n allweddol i fenter S4C, darlunnir sut y llwyddodd y sianel i newid tirlun darlledu Cymru yn llwyr. Bu'r partneriaethau unigryw a ffurfiwyd rhwng y sianel a'i chynhyrchwyr annibynnol a'r darlledwyr eraill yn fodd o gyflwyno bwrlwm newydd i'r diwydiant darlledu a'r arlwy cyfrwng Cymraeg, bywiogrwydd a fu'n allweddol i Iwyddiant y sianel gyda'i chynulleidfa yn ystod y cyfnod prawf Amlinellir hefyd sut y llwyddodd swyddogion y sianel weithredu strategaeth a wreiddiodd y sianel yn ddwfn yn ffyniant economaidd Cymru gan ei gwneud yn anodd os nad yn amhosibl ei diddymu wedi tair blynedd o arbrawf.</abstract><type>E-Thesis</type><journal></journal><volume/><journalNumber></journalNumber><paginationStart></paginationStart><paginationEnd></paginationEnd><publisher></publisher><placeOfPublication></placeOfPublication><isbnPrint></isbnPrint><isbnElectronic/><issnPrint></issnPrint><issnElectronic></issnElectronic><keywords>Mass communication.</keywords><publishedDay>0</publishedDay><publishedMonth>0</publishedMonth><publishedYear>2010</publishedYear><publishedDate>2010-01-01</publishedDate><doi></doi><url></url><notes></notes><college>College of Arts and Humanities</college><department>Media and Communication Studies</department><CollegeCode>CAAH</CollegeCode><DepartmentCode>AMED</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><researchGroup></researchGroup><supervisor/><sponsorsfunders/><grantnumber/><degreelevel>Doctoral</degreelevel><degreename>Ph.D</degreename><lastEdited>2018-08-14T15:20:34Z</lastEdited><Created>2018-08-02T16:24:30Z</Created><path><level id="1">College of Arts and Humanities</level><level id="2">Media and Communication Studies</level></path><authors/><documents><document><filename>0042697-02082018162514.pdf</filename><originalFilename>10807466.pdf</originalFilename><uploaded>2018-08-02T16:25:14Z</uploaded><type>Output</type><contentLength>123456</contentLength><contentType>application/pdf</contentType><version>E-Thesis</version><cronfaStatus>true</cronfaStatus><action>Published to Cronfa</action><actionDate>02/08/2018</actionDate><embargoDate>2018-08-02T16:25:14.827</embargoDate><documentNotes/><copyrightCorrect>false</copyrightCorrect><language/></document></documents></rfc1807>
spelling 2018-08-02T16:25:14Z v2 42697 2018-08-02 S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985. Elain Price Elain Price true true 2278556aab75c94c8a1af11aee202200 202986be2375a6672d894e9f5a26917d 86myyf5ayzDdfdxvZkr7M9yvqZQRJmUl2lxhnzSZE7o= 2018-08-02 AMED Mae'r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae'r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg ac yn trafod sut aeth trigolion Cymru ati i'w hennill trwy ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol. Prif ffocws y traethawd yw dadansoddi'r hyn a gafwyd yn dilyn yr ymgyrch hirhoedlog i sefydlu S4C, gan holi a sefydlwyd sianel a feddai ar y rhinweddau a ddeisyfwyd gan yr ymgyrchwyr. Mae'r astudiaeth yn ystyried y sialensiau a wynebwyd gan yr Awdurdod newydd, a chan swyddogion a staff y sianel wrth iddynt gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, y polisi'au a ffurfiwyd ganddynt a'r cydberthynasau a saemiwyd gyda'r BBC, HTV, Channel 4 a'r cynhyrchwyr annibynnol. Mae'r traethawd hefyd yn pwyso a mesur ymateb y gynulleidfa i'r gwasanaeth a'r rhaglenni ac yn ystyried sut yr aeth y Swyddfa Gartref ati i adolygu'r sianel ar ddiwedd ei chyfnod prawf ym 1985. Trwy gyfrwng ddadansoddiad manwl o gofnodion y sefydliadau darlledu ym Mhrydain, erthyglau o'r wasg a chyfweliadau gyda nifer o'r unigolion fu'n allweddol i fenter S4C, darlunnir sut y llwyddodd y sianel i newid tirlun darlledu Cymru yn llwyr. Bu'r partneriaethau unigryw a ffurfiwyd rhwng y sianel a'i chynhyrchwyr annibynnol a'r darlledwyr eraill yn fodd o gyflwyno bwrlwm newydd i'r diwydiant darlledu a'r arlwy cyfrwng Cymraeg, bywiogrwydd a fu'n allweddol i Iwyddiant y sianel gyda'i chynulleidfa yn ystod y cyfnod prawf Amlinellir hefyd sut y llwyddodd swyddogion y sianel weithredu strategaeth a wreiddiodd y sianel yn ddwfn yn ffyniant economaidd Cymru gan ei gwneud yn anodd os nad yn amhosibl ei diddymu wedi tair blynedd o arbrawf. E-Thesis Mass communication. 0 0 2010 2010-01-01 College of Arts and Humanities Media and Communication Studies CAAH AMED Swansea University Doctoral Ph.D 2018-08-14T15:20:34Z 2018-08-02T16:24:30Z College of Arts and Humanities Media and Communication Studies 0042697-02082018162514.pdf 10807466.pdf 2018-08-02T16:25:14Z Output 123456 application/pdf E-Thesis true Published to Cronfa 02/08/2018 2018-08-02T16:25:14.827 false
title S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
spellingShingle S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
Price, Elain
title_short S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_full S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_fullStr S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_full_unstemmed S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_sort S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
author_id_str_mv 2278556aab75c94c8a1af11aee202200
author_id_fullname_str_mv 2278556aab75c94c8a1af11aee202200_***_Price, Elain
author Price, Elain
author2
format E-Thesis
publishDate 2010
institution Swansea University
college_str College of Arts and Humanities
hierarchytype
hierarchy_top_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_top_title College of Arts and Humanities
hierarchy_parent_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_parent_title College of Arts and Humanities
department_str Media and Communication Studies{{{_:::_}}}College of Arts and Humanities{{{_:::_}}}Media and Communication Studies
document_store_str 1
active_str 1
description Mae'r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae'r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg ac yn trafod sut aeth trigolion Cymru ati i'w hennill trwy ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol. Prif ffocws y traethawd yw dadansoddi'r hyn a gafwyd yn dilyn yr ymgyrch hirhoedlog i sefydlu S4C, gan holi a sefydlwyd sianel a feddai ar y rhinweddau a ddeisyfwyd gan yr ymgyrchwyr. Mae'r astudiaeth yn ystyried y sialensiau a wynebwyd gan yr Awdurdod newydd, a chan swyddogion a staff y sianel wrth iddynt gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, y polisi'au a ffurfiwyd ganddynt a'r cydberthynasau a saemiwyd gyda'r BBC, HTV, Channel 4 a'r cynhyrchwyr annibynnol. Mae'r traethawd hefyd yn pwyso a mesur ymateb y gynulleidfa i'r gwasanaeth a'r rhaglenni ac yn ystyried sut yr aeth y Swyddfa Gartref ati i adolygu'r sianel ar ddiwedd ei chyfnod prawf ym 1985. Trwy gyfrwng ddadansoddiad manwl o gofnodion y sefydliadau darlledu ym Mhrydain, erthyglau o'r wasg a chyfweliadau gyda nifer o'r unigolion fu'n allweddol i fenter S4C, darlunnir sut y llwyddodd y sianel i newid tirlun darlledu Cymru yn llwyr. Bu'r partneriaethau unigryw a ffurfiwyd rhwng y sianel a'i chynhyrchwyr annibynnol a'r darlledwyr eraill yn fodd o gyflwyno bwrlwm newydd i'r diwydiant darlledu a'r arlwy cyfrwng Cymraeg, bywiogrwydd a fu'n allweddol i Iwyddiant y sianel gyda'i chynulleidfa yn ystod y cyfnod prawf Amlinellir hefyd sut y llwyddodd swyddogion y sianel weithredu strategaeth a wreiddiodd y sianel yn ddwfn yn ffyniant economaidd Cymru gan ei gwneud yn anodd os nad yn amhosibl ei diddymu wedi tair blynedd o arbrawf.
published_date 2010-01-01T15:06:35Z
_version_ 1647830887325237248
score 10.860345