No Cover Image

EThesis 61 views 164 downloads

S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985. / Elain, Price

Swansea University Author: Elain, Price

Abstract

Mae'r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae'r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rha...

Full description

Published: 2010
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42697
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2018-08-02T18:55:19Z
last_indexed 2019-10-21T16:48:18Z
id cronfa42697
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2018-08-14T15:20:34.6453031</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>42697</id><entry>2018-08-02</entry><title>S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.</title><swanseaauthors><author><sid>91eac828d11650714ee7b35c84314cab</sid><firstname>Elain</firstname><surname>Price</surname><name>Elain Price</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2018-08-02</date><abstract>Mae&amp;apos;r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae&amp;apos;r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg ac yn trafod sut aeth trigolion Cymru ati i&amp;apos;w hennill trwy ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol. Prif ffocws y traethawd yw dadansoddi&amp;apos;r hyn a gafwyd yn dilyn yr ymgyrch hirhoedlog i sefydlu S4C, gan holi a sefydlwyd sianel a feddai ar y rhinweddau a ddeisyfwyd gan yr ymgyrchwyr. Mae&amp;apos;r astudiaeth yn ystyried y sialensiau a wynebwyd gan yr Awdurdod newydd, a chan swyddogion a staff y sianel wrth iddynt gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, y polisi&amp;apos;au a ffurfiwyd ganddynt a&amp;apos;r cydberthynasau a saemiwyd gyda&amp;apos;r BBC, HTV, Channel 4 a&amp;apos;r cynhyrchwyr annibynnol. Mae&amp;apos;r traethawd hefyd yn pwyso a mesur ymateb y gynulleidfa i&amp;apos;r gwasanaeth a&amp;apos;r rhaglenni ac yn ystyried sut yr aeth y Swyddfa Gartref ati i adolygu&amp;apos;r sianel ar ddiwedd ei chyfnod prawf ym 1985. Trwy gyfrwng ddadansoddiad manwl o gofnodion y sefydliadau darlledu ym Mhrydain, erthyglau o&amp;apos;r wasg a chyfweliadau gyda nifer o&amp;apos;r unigolion fu&amp;apos;n allweddol i fenter S4C, darlunnir sut y llwyddodd y sianel i newid tirlun darlledu Cymru yn llwyr. Bu&amp;apos;r partneriaethau unigryw a ffurfiwyd rhwng y sianel a&amp;apos;i chynhyrchwyr annibynnol a&amp;apos;r darlledwyr eraill yn fodd o gyflwyno bwrlwm newydd i&amp;apos;r diwydiant darlledu a&amp;apos;r arlwy cyfrwng Cymraeg, bywiogrwydd a fu&amp;apos;n allweddol i Iwyddiant y sianel gyda&amp;apos;i chynulleidfa yn ystod y cyfnod prawf Amlinellir hefyd sut y llwyddodd swyddogion y sianel weithredu strategaeth a wreiddiodd y sianel yn ddwfn yn ffyniant economaidd Cymru gan ei gwneud yn anodd os nad yn amhosibl ei diddymu wedi tair blynedd o arbrawf.</abstract><type>EThesis</type><journal/><journalNumber></journalNumber><paginationStart/><paginationEnd/><publisher/><placeOfPublication/><isbnPrint/><issnPrint/><issnElectronic/><keywords>Mass communication.</keywords><publishedDay>31</publishedDay><publishedMonth>12</publishedMonth><publishedYear>2010</publishedYear><publishedDate>2010-12-31</publishedDate><doi/><url/><notes/><college>COLLEGE NANME</college><department>Media and Communication Studies</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><institution>Swansea University</institution><lastEdited>2018-08-14T15:20:34.6453031</lastEdited><Created>2018-08-02T16:24:30.1490049</Created><path><level id="1">College of Arts and Humanities</level><level id="2">Media and Communication Studies</level></path><authors><author><firstname>Elain</firstname><surname>Price</surname><order>1</order></author></authors><documents><document><filename>0042697-02082018162514.pdf</filename><originalFilename>10807466.pdf</originalFilename><uploaded>2018-08-02T16:25:14.8270000</uploaded><type>Output</type><contentLength>14768426</contentLength><contentType>application/pdf</contentType><version>E-Thesis</version><cronfaStatus>true</cronfaStatus><action/><embargoDate>2018-08-02T16:25:14.8270000</embargoDate><copyrightCorrect>false</copyrightCorrect></document></documents></rfc1807>
spelling 2018-08-14T15:20:34.6453031 v2 42697 2018-08-02 S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985. 91eac828d11650714ee7b35c84314cab Elain Price Elain Price true false 2018-08-02 Mae&apos;r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae&apos;r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg ac yn trafod sut aeth trigolion Cymru ati i&apos;w hennill trwy ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol. Prif ffocws y traethawd yw dadansoddi&apos;r hyn a gafwyd yn dilyn yr ymgyrch hirhoedlog i sefydlu S4C, gan holi a sefydlwyd sianel a feddai ar y rhinweddau a ddeisyfwyd gan yr ymgyrchwyr. Mae&apos;r astudiaeth yn ystyried y sialensiau a wynebwyd gan yr Awdurdod newydd, a chan swyddogion a staff y sianel wrth iddynt gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, y polisi&apos;au a ffurfiwyd ganddynt a&apos;r cydberthynasau a saemiwyd gyda&apos;r BBC, HTV, Channel 4 a&apos;r cynhyrchwyr annibynnol. Mae&apos;r traethawd hefyd yn pwyso a mesur ymateb y gynulleidfa i&apos;r gwasanaeth a&apos;r rhaglenni ac yn ystyried sut yr aeth y Swyddfa Gartref ati i adolygu&apos;r sianel ar ddiwedd ei chyfnod prawf ym 1985. Trwy gyfrwng ddadansoddiad manwl o gofnodion y sefydliadau darlledu ym Mhrydain, erthyglau o&apos;r wasg a chyfweliadau gyda nifer o&apos;r unigolion fu&apos;n allweddol i fenter S4C, darlunnir sut y llwyddodd y sianel i newid tirlun darlledu Cymru yn llwyr. Bu&apos;r partneriaethau unigryw a ffurfiwyd rhwng y sianel a&apos;i chynhyrchwyr annibynnol a&apos;r darlledwyr eraill yn fodd o gyflwyno bwrlwm newydd i&apos;r diwydiant darlledu a&apos;r arlwy cyfrwng Cymraeg, bywiogrwydd a fu&apos;n allweddol i Iwyddiant y sianel gyda&apos;i chynulleidfa yn ystod y cyfnod prawf Amlinellir hefyd sut y llwyddodd swyddogion y sianel weithredu strategaeth a wreiddiodd y sianel yn ddwfn yn ffyniant economaidd Cymru gan ei gwneud yn anodd os nad yn amhosibl ei diddymu wedi tair blynedd o arbrawf. EThesis Mass communication. 31 12 2010 2010-12-31 COLLEGE NANME Media and Communication Studies COLLEGE CODE Swansea University 2018-08-14T15:20:34.6453031 2018-08-02T16:24:30.1490049 College of Arts and Humanities Media and Communication Studies Elain Price 1 0042697-02082018162514.pdf 10807466.pdf 2018-08-02T16:25:14.8270000 Output 14768426 application/pdf E-Thesis true 2018-08-02T16:25:14.8270000 false
title S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
spellingShingle S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
Elain, Price
title_short S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_full S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_fullStr S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_full_unstemmed S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
title_sort S4C: Hanes ymgyrchu, sefydlu ac adolygu sianel 1981-1985.
author_id_str_mv 91eac828d11650714ee7b35c84314cab
author_id_fullname_str_mv 91eac828d11650714ee7b35c84314cab_***_Elain, Price
author Elain, Price
format EThesis
publishDate 2010
institution Swansea University
college_str College of Arts and Humanities
hierarchytype
hierarchy_top_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_top_title College of Arts and Humanities
hierarchy_parent_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_parent_title College of Arts and Humanities
department_str Media and Communication Studies{{{_:::_}}}College of Arts and Humanities{{{_:::_}}}Media and Communication Studies
document_store_str 1
active_str 0
description Mae&apos;r astudiaeth hon yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu Sianel Pedwar Cymru (S4C) fel sianel newydd yn nhirlun darlledu Cymru gan drafod, mewn manylder, gyfnod prawf y sianel rhwng 1981-1985. Mae&apos;r astudiaeth yn archwilio paham yr oedd dirfawr angen sianel ar wahan ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg ac yn trafod sut aeth trigolion Cymru ati i&apos;w hennill trwy ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol. Prif ffocws y traethawd yw dadansoddi&apos;r hyn a gafwyd yn dilyn yr ymgyrch hirhoedlog i sefydlu S4C, gan holi a sefydlwyd sianel a feddai ar y rhinweddau a ddeisyfwyd gan yr ymgyrchwyr. Mae&apos;r astudiaeth yn ystyried y sialensiau a wynebwyd gan yr Awdurdod newydd, a chan swyddogion a staff y sianel wrth iddynt gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, y polisi&apos;au a ffurfiwyd ganddynt a&apos;r cydberthynasau a saemiwyd gyda&apos;r BBC, HTV, Channel 4 a&apos;r cynhyrchwyr annibynnol. Mae&apos;r traethawd hefyd yn pwyso a mesur ymateb y gynulleidfa i&apos;r gwasanaeth a&apos;r rhaglenni ac yn ystyried sut yr aeth y Swyddfa Gartref ati i adolygu&apos;r sianel ar ddiwedd ei chyfnod prawf ym 1985. Trwy gyfrwng ddadansoddiad manwl o gofnodion y sefydliadau darlledu ym Mhrydain, erthyglau o&apos;r wasg a chyfweliadau gyda nifer o&apos;r unigolion fu&apos;n allweddol i fenter S4C, darlunnir sut y llwyddodd y sianel i newid tirlun darlledu Cymru yn llwyr. Bu&apos;r partneriaethau unigryw a ffurfiwyd rhwng y sianel a&apos;i chynhyrchwyr annibynnol a&apos;r darlledwyr eraill yn fodd o gyflwyno bwrlwm newydd i&apos;r diwydiant darlledu a&apos;r arlwy cyfrwng Cymraeg, bywiogrwydd a fu&apos;n allweddol i Iwyddiant y sianel gyda&apos;i chynulleidfa yn ystod y cyfnod prawf Amlinellir hefyd sut y llwyddodd swyddogion y sianel weithredu strategaeth a wreiddiodd y sianel yn ddwfn yn ffyniant economaidd Cymru gan ei gwneud yn anodd os nad yn amhosibl ei diddymu wedi tair blynedd o arbrawf.
published_date 2010-12-31T13:56:25Z
_version_ 1667848402810961920
score 10.900458