No Cover Image

Media 357 views

Lleisiau Ffoaduriaid Cymru / Refugee Voices Wales

Gwennan Higham Orcid Logo

Swansea University Author: Gwennan Higham Orcid Logo

Abstract

Ffilm gan Dr Gwennan Higham a wnaed gyda ffoaduriaid sydd wedi dderbyn yr hawl i aros ym Mhrydain gan y Swyddfa Gartref yn ddiweddar. Maent yn trafod eu profiadau o ymgartrefu yng Nghymru, byw yma yn ystod y pandemig, y cysylltiadau sydd ganddynt gyda phobl leol, a’u canfyddiadau am Gymru, hunaniaet...

Full description

Published: 2021
Online Access: https://vimeo.com/581106410
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa57481
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Abstract: Ffilm gan Dr Gwennan Higham a wnaed gyda ffoaduriaid sydd wedi dderbyn yr hawl i aros ym Mhrydain gan y Swyddfa Gartref yn ddiweddar. Maent yn trafod eu profiadau o ymgartrefu yng Nghymru, byw yma yn ystod y pandemig, y cysylltiadau sydd ganddynt gyda phobl leol, a’u canfyddiadau am Gymru, hunaniaeth a’r Gymraeg. A film by Dr Gwennan Higham, made with refugees who have recently been given the right to stay in Britain by the Home Office. They discuss their experiences of making their home in Wales, living here during the pandemic, the links they have with local people, and their perceptions of Wales, identity and the Welsh language.
Item Description: https://vimeo.com/581106410
Keywords: refugees, ffoaduriaid, Cymru, Wales, integration, integreiddio, belonging, perthyn
College: Faculty of Humanities and Social Sciences