No Cover Image

ResearchReportExternalBody 1225 views

Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion: astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen.

Diarmait Mac Giolla Chríost, Patrick Carlin, Sioned Davies, Tess Fitzpatrick, Anys Pyrs Jones, Rachel Heath-Davies, Jennifer Marshall, Steve Morris, Adrian Price, Robert Vanderplank, Catherine Walter, Alison Wray

Swansea University Author: Steve Morris

Abstract

Adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i edrych ar ffyrdd o wella'r modd y caiff y Gymraeg ei throsglwyddo i oedolion er mwyn hysbysu datblygu cwricwlwm a methodolegau addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion yn y dyfodol.

Published: Caerdydd LLywodraeth Cymru 2012
Online Access: https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-08/130424-welsh-adults-teaching-learning-approaches-cy.pdf
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa14737
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Abstract: Adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i edrych ar ffyrdd o wella'r modd y caiff y Gymraeg ei throsglwyddo i oedolion er mwyn hysbysu datblygu cwricwlwm a methodolegau addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion yn y dyfodol.
Keywords: Cymraeg i oedolion, caffael ail iaith, cwricwlwm, methodolegau addysgu
College: Faculty of Humanities and Social Sciences