No Cover Image

Book 927 views

Y Gyfraith yn ein Llên

Gwynedd Parry Orcid Logo

Swansea University Author: Gwynedd Parry Orcid Logo

Abstract

Astudiaeth banoramig a thematig sydd yn bwrw golwg ar y traddodiad llenyddol Cymraeg yn ei ymwneud â’r gyfraith a geir yma. Cyflwynir y traddodiad barddol a llenyddol o ddelweddu’r gyfraith o Daliesin Ben Beirdd hyd at ein dyddiau ni. O ganlyniad, amlygir y traddodiad llenyddol a’i gynnyrch fel ffyn...

Full description

ISBN: 9781786834270 1786834278 9781786834294
Published: Cardiff/ Caerdydd University of Wales Press/ Gwasg Prifysgol Cymru 2019
Online Access: https://www.uwp.co.uk/book/y-gyfraith-yn-ein-lln/
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa49952
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2019-04-15T09:29:06Z
last_indexed 2021-07-21T03:10:11Z
id cronfa49952
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2021-07-20T11:26:00.3747916</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>49952</id><entry>2019-04-10</entry><title>Y Gyfraith yn ein Ll&#xEA;n</title><swanseaauthors><author><sid>a8ddb377d4d2dd1c148d20a4ae9b8764</sid><ORCID>0000-0002-3916-581X</ORCID><firstname>Gwynedd</firstname><surname>Parry</surname><name>Gwynedd Parry</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2019-04-10</date><deptcode>ACYM</deptcode><abstract>Astudiaeth banoramig a thematig sydd yn bwrw golwg ar y traddodiad llenyddol Cymraeg yn ei ymwneud &#xE2;&#x2019;r gyfraith a geir yma. Cyflwynir y traddodiad barddol a llenyddol o ddelweddu&#x2019;r gyfraith o Daliesin Ben Beirdd hyd at ein dyddiau ni. O ganlyniad, amlygir y traddodiad llenyddol a&#x2019;i gynnyrch fel ffynonellau sydd yn dyfnhau ein dealltwriaeth o&#x2019;r gyfraith a&#x2019;i dylanwad mewn cymdeithas, a chymdeithas yng Nghymru yn benodol. Gan fabwysiadu strwythur cronolegol yn bennaf, rhoddir dadansoddiad o&#x2019;r ymateb llenyddol i gyfundrefn gyfreithiol yng Nghymru mewn cyfnodau penodol yn ei hanes. Ystyrir y dystiolaeth o safbwynt hanesydd cyfraith. Nid astudiaeth ieithyddol neu feirniadaeth lenyddol sydd yma, er byddai&#x2019;n amhosibl hepgor elfen o feirniadaeth lenyddol wrth ddehongli&#x2019;r deunydd. Ond y prif ddiddordeb yw&#x2019;r cyfeiriadau cyfreithiol mewn cynnyrch llenyddol o fewn cyd-destun astudiaeth hanesyddol a chyfreithiol, a&#x2019;r nod fu gwerthfawrogi llenyddiaeth fel cyfrwng i fynegi syniadau neu i ymateb i ffenomena cyfreithiol. Dyma&#x2019;r tro cyntaf i astudiaeth gynhwysfawr o&#x2019;r maes ymddangos, ac y mae yn torri tir newydd mewn hanesyddiaeth gyfreithiol Gymreig yn ogystal &#xE2; gwneud cyfraniad pwysig i hanesyddiaeth lenyddol.</abstract><type>Book</type><journal/><volume/><journalNumber/><paginationStart/><paginationEnd/><publisher>University of Wales Press/ Gwasg Prifysgol Cymru</publisher><placeOfPublication>Cardiff/ Caerdydd</placeOfPublication><isbnPrint>9781786834270 1786834278</isbnPrint><isbnElectronic>9781786834294</isbnElectronic><issnPrint/><issnElectronic/><keywords>Legal History; Literary History; Welsh Literature</keywords><publishedDay>15</publishedDay><publishedMonth>6</publishedMonth><publishedYear>2019</publishedYear><publishedDate>2019-06-15</publishedDate><doi/><url>https://www.uwp.co.uk/book/y-gyfraith-yn-ein-lln/</url><notes/><college>COLLEGE NANME</college><department>Cymraeg</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><DepartmentCode>ACYM</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><apcterm/><lastEdited>2021-07-20T11:26:00.3747916</lastEdited><Created>2019-04-10T12:48:39.5666825</Created><path><level id="1">Faculty of Humanities and Social Sciences</level><level id="2">School of Culture and Communication - Welsh</level></path><authors><author><firstname>Gwynedd</firstname><surname>Parry</surname><orcid>0000-0002-3916-581X</orcid><order>1</order></author></authors><documents/><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2021-07-20T11:26:00.3747916 v2 49952 2019-04-10 Y Gyfraith yn ein Llên a8ddb377d4d2dd1c148d20a4ae9b8764 0000-0002-3916-581X Gwynedd Parry Gwynedd Parry true false 2019-04-10 ACYM Astudiaeth banoramig a thematig sydd yn bwrw golwg ar y traddodiad llenyddol Cymraeg yn ei ymwneud â’r gyfraith a geir yma. Cyflwynir y traddodiad barddol a llenyddol o ddelweddu’r gyfraith o Daliesin Ben Beirdd hyd at ein dyddiau ni. O ganlyniad, amlygir y traddodiad llenyddol a’i gynnyrch fel ffynonellau sydd yn dyfnhau ein dealltwriaeth o’r gyfraith a’i dylanwad mewn cymdeithas, a chymdeithas yng Nghymru yn benodol. Gan fabwysiadu strwythur cronolegol yn bennaf, rhoddir dadansoddiad o’r ymateb llenyddol i gyfundrefn gyfreithiol yng Nghymru mewn cyfnodau penodol yn ei hanes. Ystyrir y dystiolaeth o safbwynt hanesydd cyfraith. Nid astudiaeth ieithyddol neu feirniadaeth lenyddol sydd yma, er byddai’n amhosibl hepgor elfen o feirniadaeth lenyddol wrth ddehongli’r deunydd. Ond y prif ddiddordeb yw’r cyfeiriadau cyfreithiol mewn cynnyrch llenyddol o fewn cyd-destun astudiaeth hanesyddol a chyfreithiol, a’r nod fu gwerthfawrogi llenyddiaeth fel cyfrwng i fynegi syniadau neu i ymateb i ffenomena cyfreithiol. Dyma’r tro cyntaf i astudiaeth gynhwysfawr o’r maes ymddangos, ac y mae yn torri tir newydd mewn hanesyddiaeth gyfreithiol Gymreig yn ogystal â gwneud cyfraniad pwysig i hanesyddiaeth lenyddol. Book University of Wales Press/ Gwasg Prifysgol Cymru Cardiff/ Caerdydd 9781786834270 1786834278 9781786834294 Legal History; Literary History; Welsh Literature 15 6 2019 2019-06-15 https://www.uwp.co.uk/book/y-gyfraith-yn-ein-lln/ COLLEGE NANME Cymraeg COLLEGE CODE ACYM Swansea University 2021-07-20T11:26:00.3747916 2019-04-10T12:48:39.5666825 Faculty of Humanities and Social Sciences School of Culture and Communication - Welsh Gwynedd Parry 0000-0002-3916-581X 1
title Y Gyfraith yn ein Llên
spellingShingle Y Gyfraith yn ein Llên
Gwynedd Parry
title_short Y Gyfraith yn ein Llên
title_full Y Gyfraith yn ein Llên
title_fullStr Y Gyfraith yn ein Llên
title_full_unstemmed Y Gyfraith yn ein Llên
title_sort Y Gyfraith yn ein Llên
author_id_str_mv a8ddb377d4d2dd1c148d20a4ae9b8764
author_id_fullname_str_mv a8ddb377d4d2dd1c148d20a4ae9b8764_***_Gwynedd Parry
author Gwynedd Parry
author2 Gwynedd Parry
format Book
publishDate 2019
institution Swansea University
isbn 9781786834270 1786834278
9781786834294
publisher University of Wales Press/ Gwasg Prifysgol Cymru
college_str Faculty of Humanities and Social Sciences
hierarchytype
hierarchy_top_id facultyofhumanitiesandsocialsciences
hierarchy_top_title Faculty of Humanities and Social Sciences
hierarchy_parent_id facultyofhumanitiesandsocialsciences
hierarchy_parent_title Faculty of Humanities and Social Sciences
department_str School of Culture and Communication - Welsh{{{_:::_}}}Faculty of Humanities and Social Sciences{{{_:::_}}}School of Culture and Communication - Welsh
url https://www.uwp.co.uk/book/y-gyfraith-yn-ein-lln/
document_store_str 0
active_str 0
description Astudiaeth banoramig a thematig sydd yn bwrw golwg ar y traddodiad llenyddol Cymraeg yn ei ymwneud â’r gyfraith a geir yma. Cyflwynir y traddodiad barddol a llenyddol o ddelweddu’r gyfraith o Daliesin Ben Beirdd hyd at ein dyddiau ni. O ganlyniad, amlygir y traddodiad llenyddol a’i gynnyrch fel ffynonellau sydd yn dyfnhau ein dealltwriaeth o’r gyfraith a’i dylanwad mewn cymdeithas, a chymdeithas yng Nghymru yn benodol. Gan fabwysiadu strwythur cronolegol yn bennaf, rhoddir dadansoddiad o’r ymateb llenyddol i gyfundrefn gyfreithiol yng Nghymru mewn cyfnodau penodol yn ei hanes. Ystyrir y dystiolaeth o safbwynt hanesydd cyfraith. Nid astudiaeth ieithyddol neu feirniadaeth lenyddol sydd yma, er byddai’n amhosibl hepgor elfen o feirniadaeth lenyddol wrth ddehongli’r deunydd. Ond y prif ddiddordeb yw’r cyfeiriadau cyfreithiol mewn cynnyrch llenyddol o fewn cyd-destun astudiaeth hanesyddol a chyfreithiol, a’r nod fu gwerthfawrogi llenyddiaeth fel cyfrwng i fynegi syniadau neu i ymateb i ffenomena cyfreithiol. Dyma’r tro cyntaf i astudiaeth gynhwysfawr o’r maes ymddangos, ac y mae yn torri tir newydd mewn hanesyddiaeth gyfreithiol Gymreig yn ogystal â gwneud cyfraniad pwysig i hanesyddiaeth lenyddol.
published_date 2019-06-15T04:01:14Z
_version_ 1763753144179752960
score 10.970538