No Cover Image

Book 290 views

Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)

Simon Brooks Orcid Logo

Swansea University Author: Simon Brooks Orcid Logo

Abstract

Ceir yma hanes cyflawn amrywiaeth ethnig yn y diwylliant Cymraeg ei iaith. Mae'r llyfr hefyd yn mynd i'r afael a gwahaniaeth ieithyddol yng nghyswllt trafodaethau cyfredol am ethnigrwydd, gan ddadlau o blaid modelau a theori ynghylch amrywiaeth ethnig oddi mewn i gymunedau ieithyddol lleia...

Full description

Published: Caerdydd/ Cardiff Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press 2020
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa54411
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2020-06-09T03:10:08Z
last_indexed 2021-02-03T04:09:07Z
id cronfa54411
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2021-02-02T14:42:44.0391130</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>54411</id><entry>2020-06-08</entry><title>Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)</title><swanseaauthors><author><sid>0d7907ff9a88d87b1f1153e03305b511</sid><ORCID>0000-0003-2231-1283</ORCID><firstname>Simon</firstname><surname>Brooks</surname><name>Simon Brooks</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2020-06-08</date><deptcode>BBU</deptcode><abstract>Ceir yma hanes cyflawn amrywiaeth ethnig yn y diwylliant Cymraeg ei iaith. Mae'r llyfr hefyd yn mynd i'r afael a gwahaniaeth ieithyddol yng nghyswllt trafodaethau cyfredol am ethnigrwydd, gan ddadlau o blaid modelau a theori ynghylch amrywiaeth ethnig oddi mewn i gymunedau ieithyddol lleiafrifol nad ydynt o raid yn seiliedig ar wybodaeth Angloffon. / A full history of ethnic diversity in the Welsh-language community. The book also discusses linguistic difference in the context of contemporary debate around ethnicity, arguing in favour of various models and theories about ethnic diversity within minority language communities that are not in every case based upon Anglophone knowledge.</abstract><type>Book</type><journal/><volume/><journalNumber/><paginationStart/><paginationEnd/><publisher>Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press</publisher><placeOfPublication>Caerdydd/ Cardiff</placeOfPublication><isbnPrint/><isbnElectronic/><issnPrint/><issnElectronic/><keywords>amlethnigrwydd, amlddiwylliannedd, hanes, Cymraeg, amrywiaeth, multiethnicity, multiculturalism, history, Welsh, diversity</keywords><publishedDay>30</publishedDay><publishedMonth>11</publishedMonth><publishedYear>2020</publishedYear><publishedDate>2020-11-30</publishedDate><doi/><url/><notes/><college>COLLEGE NANME</college><department>Business</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><DepartmentCode>BBU</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><apcterm/><lastEdited>2021-02-02T14:42:44.0391130</lastEdited><Created>2020-06-08T15:32:32.4951031</Created><path><level id="1"/><level id="2"/></path><authors><author><firstname>Simon</firstname><surname>Brooks</surname><orcid>0000-0003-2231-1283</orcid><order>1</order></author></authors><documents/><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2021-02-02T14:42:44.0391130 v2 54411 2020-06-08 Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization) 0d7907ff9a88d87b1f1153e03305b511 0000-0003-2231-1283 Simon Brooks Simon Brooks true false 2020-06-08 BBU Ceir yma hanes cyflawn amrywiaeth ethnig yn y diwylliant Cymraeg ei iaith. Mae'r llyfr hefyd yn mynd i'r afael a gwahaniaeth ieithyddol yng nghyswllt trafodaethau cyfredol am ethnigrwydd, gan ddadlau o blaid modelau a theori ynghylch amrywiaeth ethnig oddi mewn i gymunedau ieithyddol lleiafrifol nad ydynt o raid yn seiliedig ar wybodaeth Angloffon. / A full history of ethnic diversity in the Welsh-language community. The book also discusses linguistic difference in the context of contemporary debate around ethnicity, arguing in favour of various models and theories about ethnic diversity within minority language communities that are not in every case based upon Anglophone knowledge. Book Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press Caerdydd/ Cardiff amlethnigrwydd, amlddiwylliannedd, hanes, Cymraeg, amrywiaeth, multiethnicity, multiculturalism, history, Welsh, diversity 30 11 2020 2020-11-30 COLLEGE NANME Business COLLEGE CODE BBU Swansea University 2021-02-02T14:42:44.0391130 2020-06-08T15:32:32.4951031 Simon Brooks 0000-0003-2231-1283 1
title Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
spellingShingle Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
Simon Brooks
title_short Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
title_full Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
title_fullStr Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
title_full_unstemmed Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
title_sort Hanes Cymry - Lleiafrifoedd Ethnig yn y Gwareiddiad Cymraeg [A History of the Welsh - Ethnic Minorities in Welsh-language Civilization)
author_id_str_mv 0d7907ff9a88d87b1f1153e03305b511
author_id_fullname_str_mv 0d7907ff9a88d87b1f1153e03305b511_***_Simon Brooks
author Simon Brooks
author2 Simon Brooks
format Book
publishDate 2020
institution Swansea University
publisher Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
document_store_str 0
active_str 0
description Ceir yma hanes cyflawn amrywiaeth ethnig yn y diwylliant Cymraeg ei iaith. Mae'r llyfr hefyd yn mynd i'r afael a gwahaniaeth ieithyddol yng nghyswllt trafodaethau cyfredol am ethnigrwydd, gan ddadlau o blaid modelau a theori ynghylch amrywiaeth ethnig oddi mewn i gymunedau ieithyddol lleiafrifol nad ydynt o raid yn seiliedig ar wybodaeth Angloffon. / A full history of ethnic diversity in the Welsh-language community. The book also discusses linguistic difference in the context of contemporary debate around ethnicity, arguing in favour of various models and theories about ethnic diversity within minority language communities that are not in every case based upon Anglophone knowledge.
published_date 2020-11-30T04:09:01Z
_version_ 1737027529220292608
score 10.8902