No Cover Image

Conference Paper/Proceeding/Abstract 180 views

Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith? / Alex Lovell

Swansea University Author: Alex, Lovell

Abstract

Ymddengys yn y byd addysg yng Nghymru fod consensws nad yw addysgu na dysgu Cymraeg fel ail iaith yn effeithiol yn gyffredinol (W. G. Lewis, 2010b, para. 1). Mae adolygiad Davies (2013, t. 1), Un Iaith i Bawb, wedi atgyfnerthu’r consensws hwn, gan nodi mai Cymraeg Ail Iaith yw’r pwnc lle ceir y lefe...

Full description

Published: Jurys Inn, Cardiff The future of educational research in Wales 2018
Online Access: https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2018/08/Alex-Lovell-Poster-ymchwil-BERA.pdf?noredirect=1
URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa50599
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2019-06-05T11:07:56Z
last_indexed 2019-06-17T14:54:13Z
id cronfa50599
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2019-06-17T11:41:01.8873037</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>50599</id><entry>2019-06-03</entry><title>Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?</title><swanseaauthors><author><sid>033136a59667ff6e21883b6aa5771ad9</sid><firstname>Alex</firstname><surname>Lovell</surname><name>Alex Lovell</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2019-06-03</date><deptcode>ACYM</deptcode><abstract>Ymddengys yn y byd addysg yng Nghymru fod consensws nad yw addysgu na dysgu Cymraeg fel ail iaith yn effeithiol yn gyffredinol (W. G. Lewis, 2010b, para. 1). Mae adolygiad Davies (2013, t. 1), Un Iaith i Bawb, wedi atgyfnerthu&#x2019;r consensws hwn, gan nodi mai Cymraeg Ail Iaith yw&#x2019;r pwnc lle ceir y lefelau cyrhaeddiad isaf. Pwysleisiodd Davies (2013, t. 1) fod angen newid sylfaenol, a hynny ar frys, am ei bod yn &#x201C;unfed awr ar ddeg ar Gymraeg ail iaith.&#x201D; Er bod nifer o bolis&#xEF;au iaith ac addysg wedi&#x2019;u gweithredu ganLywodraeth Cymru o fewn y pedwar degawd diwethaf, ac er bod achosion unigol o ddysgu Cymraeg yn rhagorol mewn ysgolion uwchradd Saesneg, ymddengys nad yw darpariaeth y gyfundrefn bresennol ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yn ddigonol o hyd i gynhyrchu siaradwyr sydd yn medru defnyddio&#x2019;r Gymraeg y tu hwnt i&#x2019;r dosbarth dysgu. Ymddengys hefyd nad yw darpariaeth bresennol Cymraeg Ail Iaith yn ddigonol i gyrraedd nod Llywodraeth Cymru (2017) i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.Wrth ystyried y gagendor rhwng polisi ac arfer, cyflwynir yr achos dros newid pellgyrhaeddol yng nghyfundrefn Cymraeg Ail Iaith, er mwyn cefnogi&#x2019;r ddadl fod angen canolbwyntio ar ddysgu cynnwys ac iaith mewn ffordd integredig, maes o law, mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Canolbwyntia&#x2019;r ymchwil hon ar gynllun unigryw sydd ar waith mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yng Nghymru (&#x201C;Ysgol X&#x201D;) lle darperir darpariaeth CLIL (&#x201C;Y Cwrs Carlam&#x201D;) i garfan o ddisgyblion MAT yn CA3. Dadleuir hefyd fod angen ymagwedd holistaidd at ddatblygu'r Gymraeg, nid yn unig fel cyfrwng dysgu ar draws y cwricwlwm ond hefyd fel iaith fyw a ddefnyddir yn rheolaidd ar draws yr ysgol gyfan.</abstract><type>Conference Paper/Proceeding/Abstract</type><journal/><publisher>The future of educational research in Wales</publisher><placeOfPublication>Jurys Inn, Cardiff</placeOfPublication><keywords>Cymraeg Ail Iaith, CLIL, addysg ddwyieithog, caffael ail iaith, polisi ac arfer</keywords><publishedDay>14</publishedDay><publishedMonth>11</publishedMonth><publishedYear>2018</publishedYear><publishedDate>2018-11-14</publishedDate><doi/><url>https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2018/08/Alex-Lovell-Poster-ymchwil-BERA.pdf?noredirect=1</url><notes>This is a research poster presented at 'The future of educational research in Wales' conference on 14 November, 2018.</notes><college>COLLEGE NANME</college><department>Cymraeg</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><DepartmentCode>ACYM</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><sponsorsfunders>Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen, AHRC Centre of Doctoral Training in Celtic Languages</sponsorsfunders><lastEdited>2019-06-17T11:41:01.8873037</lastEdited><Created>2019-06-03T11:39:26.7874730</Created><path><level id="1">College of Arts and Humanities</level><level id="2">Cymraeg</level></path><authors><author><firstname>Alex</firstname><surname>Lovell</surname><order>1</order></author></authors><documents/><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2019-06-17T11:41:01.8873037 v2 50599 2019-06-03 Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith? 033136a59667ff6e21883b6aa5771ad9 Alex Lovell Alex Lovell true false 2019-06-03 ACYM Ymddengys yn y byd addysg yng Nghymru fod consensws nad yw addysgu na dysgu Cymraeg fel ail iaith yn effeithiol yn gyffredinol (W. G. Lewis, 2010b, para. 1). Mae adolygiad Davies (2013, t. 1), Un Iaith i Bawb, wedi atgyfnerthu’r consensws hwn, gan nodi mai Cymraeg Ail Iaith yw’r pwnc lle ceir y lefelau cyrhaeddiad isaf. Pwysleisiodd Davies (2013, t. 1) fod angen newid sylfaenol, a hynny ar frys, am ei bod yn “unfed awr ar ddeg ar Gymraeg ail iaith.” Er bod nifer o bolisïau iaith ac addysg wedi’u gweithredu ganLywodraeth Cymru o fewn y pedwar degawd diwethaf, ac er bod achosion unigol o ddysgu Cymraeg yn rhagorol mewn ysgolion uwchradd Saesneg, ymddengys nad yw darpariaeth y gyfundrefn bresennol ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yn ddigonol o hyd i gynhyrchu siaradwyr sydd yn medru defnyddio’r Gymraeg y tu hwnt i’r dosbarth dysgu. Ymddengys hefyd nad yw darpariaeth bresennol Cymraeg Ail Iaith yn ddigonol i gyrraedd nod Llywodraeth Cymru (2017) i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.Wrth ystyried y gagendor rhwng polisi ac arfer, cyflwynir yr achos dros newid pellgyrhaeddol yng nghyfundrefn Cymraeg Ail Iaith, er mwyn cefnogi’r ddadl fod angen canolbwyntio ar ddysgu cynnwys ac iaith mewn ffordd integredig, maes o law, mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Canolbwyntia’r ymchwil hon ar gynllun unigryw sydd ar waith mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yng Nghymru (“Ysgol X”) lle darperir darpariaeth CLIL (“Y Cwrs Carlam”) i garfan o ddisgyblion MAT yn CA3. Dadleuir hefyd fod angen ymagwedd holistaidd at ddatblygu'r Gymraeg, nid yn unig fel cyfrwng dysgu ar draws y cwricwlwm ond hefyd fel iaith fyw a ddefnyddir yn rheolaidd ar draws yr ysgol gyfan. Conference Paper/Proceeding/Abstract The future of educational research in Wales Jurys Inn, Cardiff Cymraeg Ail Iaith, CLIL, addysg ddwyieithog, caffael ail iaith, polisi ac arfer 14 11 2018 2018-11-14 https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2018/08/Alex-Lovell-Poster-ymchwil-BERA.pdf?noredirect=1 This is a research poster presented at 'The future of educational research in Wales' conference on 14 November, 2018. COLLEGE NANME Cymraeg COLLEGE CODE ACYM Swansea University Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen, AHRC Centre of Doctoral Training in Celtic Languages 2019-06-17T11:41:01.8873037 2019-06-03T11:39:26.7874730 College of Arts and Humanities Cymraeg Alex Lovell 1
title Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
spellingShingle Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
Alex, Lovell
title_short Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
title_full Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
title_fullStr Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
title_full_unstemmed Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
title_sort Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
author_id_str_mv 033136a59667ff6e21883b6aa5771ad9
author_id_fullname_str_mv 033136a59667ff6e21883b6aa5771ad9_***_Alex, Lovell
author Alex, Lovell
author2 Alex Lovell
format Conference Paper/Proceeding/Abstract
publishDate 2018
institution Swansea University
publisher The future of educational research in Wales
college_str College of Arts and Humanities
hierarchytype
hierarchy_top_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_top_title College of Arts and Humanities
hierarchy_parent_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_parent_title College of Arts and Humanities
department_str Cymraeg{{{_:::_}}}College of Arts and Humanities{{{_:::_}}}Cymraeg
url https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2018/08/Alex-Lovell-Poster-ymchwil-BERA.pdf?noredirect=1
document_store_str 0
active_str 0
description Ymddengys yn y byd addysg yng Nghymru fod consensws nad yw addysgu na dysgu Cymraeg fel ail iaith yn effeithiol yn gyffredinol (W. G. Lewis, 2010b, para. 1). Mae adolygiad Davies (2013, t. 1), Un Iaith i Bawb, wedi atgyfnerthu’r consensws hwn, gan nodi mai Cymraeg Ail Iaith yw’r pwnc lle ceir y lefelau cyrhaeddiad isaf. Pwysleisiodd Davies (2013, t. 1) fod angen newid sylfaenol, a hynny ar frys, am ei bod yn “unfed awr ar ddeg ar Gymraeg ail iaith.” Er bod nifer o bolisïau iaith ac addysg wedi’u gweithredu ganLywodraeth Cymru o fewn y pedwar degawd diwethaf, ac er bod achosion unigol o ddysgu Cymraeg yn rhagorol mewn ysgolion uwchradd Saesneg, ymddengys nad yw darpariaeth y gyfundrefn bresennol ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yn ddigonol o hyd i gynhyrchu siaradwyr sydd yn medru defnyddio’r Gymraeg y tu hwnt i’r dosbarth dysgu. Ymddengys hefyd nad yw darpariaeth bresennol Cymraeg Ail Iaith yn ddigonol i gyrraedd nod Llywodraeth Cymru (2017) i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.Wrth ystyried y gagendor rhwng polisi ac arfer, cyflwynir yr achos dros newid pellgyrhaeddol yng nghyfundrefn Cymraeg Ail Iaith, er mwyn cefnogi’r ddadl fod angen canolbwyntio ar ddysgu cynnwys ac iaith mewn ffordd integredig, maes o law, mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Canolbwyntia’r ymchwil hon ar gynllun unigryw sydd ar waith mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yng Nghymru (“Ysgol X”) lle darperir darpariaeth CLIL (“Y Cwrs Carlam”) i garfan o ddisgyblion MAT yn CA3. Dadleuir hefyd fod angen ymagwedd holistaidd at ddatblygu'r Gymraeg, nid yn unig fel cyfrwng dysgu ar draws y cwricwlwm ond hefyd fel iaith fyw a ddefnyddir yn rheolaidd ar draws yr ysgol gyfan.
published_date 2018-11-14T04:14:03Z
_version_ 1689649407722520576
score 10.773208