No Cover Image

Journal article 1094 views

Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg

Huw Dylan Owen, Steve Morris

Gwerddon, Issue: 10/11, Pages: 83 - 112

Swansea University Author: Steve Morris

Full text not available from this repository: check for access using links below.

Abstract

Mewn rhan o Gymru lle mae dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therpayddion Cymraeg eu hiaith gan un gwasanaeth adsefydlu corfforol cymunedol. Aseswyd yr adsefydlu gan fesur deilliannau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yr oedd gan gleifion Cymraeg. Wedi derbyn y gwasanaeth adsef...

Full description

Published in: Gwerddon
ISSN: 1741-4261
Published: 2012
Online Access: Check full text

URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa12667
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Abstract: Mewn rhan o Gymru lle mae dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therpayddion Cymraeg eu hiaith gan un gwasanaeth adsefydlu corfforol cymunedol. Aseswyd yr adsefydlu gan fesur deilliannau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yr oedd gan gleifion Cymraeg. Wedi derbyn y gwasanaeth adsefydlu, yr oedd y canlyniadau ar gyfer cleifion Cymraeg yn is na siaradwyr na fedrent y Gymraeg. Mewn ardal arall lle'r oedd y therapyddion yn medru'r Gymraeg a'r Saesneg, nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod effeithiolrwydd therapi yn cael ei ddylanwadu gan allu therapyddion i siarad iaith gyntaf y cleifion.
Keywords: Cymraeg, dwyieithog, iaith, therapi, gofal iechyd, gofal cymdeithasol
College: Faculty of Humanities and Social Sciences
Issue: 10/11
Start Page: 83
End Page: 112