No Cover Image

Journal article 795 views

Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg / Huw Dylan Owen; Steven Morris

Gwerddon, Issue: 10/11, Pages: 83 - 112

Swansea University Author: Steven, Morris

Full text not available from this repository: check for access using links below.

Abstract

Mewn rhan o Gymru lle mae dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therpayddion Cymraeg eu hiaith gan un gwasanaeth adsefydlu corfforol cymunedol. Aseswyd yr adsefydlu gan fesur deilliannau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yr oedd gan gleifion Cymraeg. Wedi derbyn y gwasanaeth adsef...

Full description

Published in: Gwerddon
ISSN: 1741-4261
Published: 2012
Online Access: Check full text

URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa12667
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2013-07-23T12:08:30Z
last_indexed 2018-05-16T12:40:01Z
id cronfa12667
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2018-05-16T08:42:41.4468582</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>12667</id><entry>2012-09-12</entry><title>Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg</title><swanseaauthors><author><sid>c696b0282208e9edd88c35b049a8c8d8</sid><firstname>Steven</firstname><surname>Morris</surname><name>Steven Morris</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2012-09-12</date><abstract>Mewn rhan o Gymru lle mae dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therpayddion Cymraeg eu hiaith gan un gwasanaeth adsefydlu corfforol cymunedol. Aseswyd yr adsefydlu gan fesur deilliannau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yr oedd gan gleifion Cymraeg. Wedi derbyn y gwasanaeth adsefydlu, yr oedd y canlyniadau ar gyfer cleifion Cymraeg yn is na siaradwyr na fedrent y Gymraeg. Mewn ardal arall lle'r oedd y therapyddion yn medru'r Gymraeg a'r Saesneg, nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod effeithiolrwydd therapi yn cael ei ddylanwadu gan allu therapyddion i siarad iaith gyntaf y cleifion.</abstract><type>Journal Article</type><journal>Gwerddon</journal><journalNumber>10/11</journalNumber><paginationStart>83</paginationStart><paginationEnd>112</paginationEnd><publisher/><issnPrint>1741-4261</issnPrint><keywords>Cymraeg, dwyieithog, iaith, therapi, gofal iechyd, gofal cymdeithasol</keywords><publishedDay>31</publishedDay><publishedMonth>8</publishedMonth><publishedYear>2012</publishedYear><publishedDate>2012-08-31</publishedDate><doi/><url>http://www.gwerddon.org/cy/rhifynnau/rhifynnaugwerddon/teitl-3382-cy.aspx#/112/</url><notes/><college>COLLEGE NANME</college><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><institution>Swansea University</institution><apcterm/><lastEdited>2018-05-16T08:42:41.4468582</lastEdited><Created>2012-09-12T12:19:39.3402277</Created><path><level id="1">College of Arts and Humanities</level><level id="2">Cymraeg</level></path><authors><author><firstname>Huw Dylan</firstname><surname>Owen</surname><order>1</order></author><author><firstname>Steven</firstname><surname>Morris</surname><order>2</order></author></authors><documents/><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2018-05-16T08:42:41.4468582 v2 12667 2012-09-12 Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg c696b0282208e9edd88c35b049a8c8d8 Steven Morris Steven Morris true false 2012-09-12 Mewn rhan o Gymru lle mae dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therpayddion Cymraeg eu hiaith gan un gwasanaeth adsefydlu corfforol cymunedol. Aseswyd yr adsefydlu gan fesur deilliannau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yr oedd gan gleifion Cymraeg. Wedi derbyn y gwasanaeth adsefydlu, yr oedd y canlyniadau ar gyfer cleifion Cymraeg yn is na siaradwyr na fedrent y Gymraeg. Mewn ardal arall lle'r oedd y therapyddion yn medru'r Gymraeg a'r Saesneg, nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod effeithiolrwydd therapi yn cael ei ddylanwadu gan allu therapyddion i siarad iaith gyntaf y cleifion. Journal Article Gwerddon 10/11 83 112 1741-4261 Cymraeg, dwyieithog, iaith, therapi, gofal iechyd, gofal cymdeithasol 31 8 2012 2012-08-31 http://www.gwerddon.org/cy/rhifynnau/rhifynnaugwerddon/teitl-3382-cy.aspx#/112/ COLLEGE NANME COLLEGE CODE Swansea University 2018-05-16T08:42:41.4468582 2012-09-12T12:19:39.3402277 College of Arts and Humanities Cymraeg Huw Dylan Owen 1 Steven Morris 2
title Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
spellingShingle Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
Steven, Morris
title_short Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
title_full Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
title_fullStr Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
title_full_unstemmed Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
title_sort Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
author_id_str_mv c696b0282208e9edd88c35b049a8c8d8
author_id_fullname_str_mv c696b0282208e9edd88c35b049a8c8d8_***_Steven, Morris
author Steven, Morris
author2 Huw Dylan Owen
Steven Morris
format Journal article
container_title Gwerddon
container_issue 10/11
container_start_page 83
publishDate 2012
institution Swansea University
issn 1741-4261
college_str College of Arts and Humanities
hierarchytype
hierarchy_top_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_top_title College of Arts and Humanities
hierarchy_parent_id collegeofartsandhumanities
hierarchy_parent_title College of Arts and Humanities
department_str Cymraeg{{{_:::_}}}College of Arts and Humanities{{{_:::_}}}Cymraeg
url http://www.gwerddon.org/cy/rhifynnau/rhifynnaugwerddon/teitl-3382-cy.aspx#/112/
document_store_str 0
active_str 0
description Mewn rhan o Gymru lle mae dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therpayddion Cymraeg eu hiaith gan un gwasanaeth adsefydlu corfforol cymunedol. Aseswyd yr adsefydlu gan fesur deilliannau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yr oedd gan gleifion Cymraeg. Wedi derbyn y gwasanaeth adsefydlu, yr oedd y canlyniadau ar gyfer cleifion Cymraeg yn is na siaradwyr na fedrent y Gymraeg. Mewn ardal arall lle'r oedd y therapyddion yn medru'r Gymraeg a'r Saesneg, nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod effeithiolrwydd therapi yn cael ei ddylanwadu gan allu therapyddion i siarad iaith gyntaf y cleifion.
published_date 2012-08-31T03:27:58Z
_version_ 1703141680656416768
score 10.802146